– Jobbar hardt for å ta vare på vår felles historie og kulturarv