foto
Stor oppleving: Malin Victoria Alander og Ole Nilssen gav publikum i Hornindal kyrkje ei stor oppleving med si tolking av Draumkvedet. Foto: Gunnhild Sindre

Dramatisk og intenst med Draumkvedet