Fekk kulturprisen: Har halde på med kultur i 43 år