- Det er alltid plass til fleire i Røde Kors

foto