- Kver gong vi mødest... Inviterer til humor og dansemoro