Inviterer til julemiddag: – Om det berre er éin som tar turen, så viser det behovet