Tidlegare rådmann vigsla til prest - spontan applaus frå kyrkjelyden

foto