– Har førehandsstemt, i dag er det eit heilt anna val som tel

foto