Jeg sitter her og tenker på pappaen min, Eilif. Han døde i 2001, 70 år gammel. Han var utholdende og til å stole på.

Og han var foregangsmann sammen med naboen Kristin Monsen for å få bygd tunell til den lille bygda Unstad på yttersida av Lofoten. De jobbet iherdig sammen med Otto Holdal i Vestvågøy Arbeiderparti i mange, mange, mange år for å få realisert drømmen, med telefonsamtaler, møter, brev og reiser. Til slutt de fikk det til!

23.09.1995 kunne man kjøre gjennom tunellen for første gang. Det var en gledens dag og essensielt for eksistensen til Unstadfolket.

16. og 17. mars i år var Jan Træen og jeg delegater på årsmøtet i Vestland Arbeidarparti. Vi hadde begge innlegg fra talerstolen, og for Jan var dette en av mange ganger før, - om noe av det som er grunnlaget for grunnleggende trygghet, utvikling av næring og det å kunne tenke framtid her i kommunen vår. Nemlig rv 15 Ny Strynefjellstunell med arm til Geiranger.

Vi fikk etterhvert vite at både Møre og Romsdal, Innlandet, og vårt eget Vestland støttet dette prosjektet i sine årsmøter i Arbeiderpartiet. Det var stort!

Marte Mjøs Persen er leder i Vestland Arbeiderparti og medlem av Transport- og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Hun ringte til Jan som er leder i Stryn Arbeiderparti, og han ordnet klart til pressekonferanse.

Det var veldig stort å kunne ta imot Marte og Erling Sande som representanter fra regjeringen i kommunestyresalen på Stryn kulturhus mandag 18.03.24.

Jan og også Svein Sunde, Jarle Hessevik, Haldor Hove, Randi Bjørset, Rolf Olav Tenden og fler med dem, de minner meg om pappa, Kristian og Otto sine egenskaper, utholdende og til å stole på. Jan fortalte meg at da han begynte som brannsjef for 24 år siden, så begynte han jobbe for ny tunell, og det er mange andre som også har jobbet og jobbet iherdig for å få til denne tunellen.

Ny revidert Nasjonal transportplan for 2025–37 er nå rullet ut av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, og portefølgeplanen er gjeldende i 12 år, tidligere 6 år.

Marte sa fra talerstolen at det er den store enigheten om trasevalg og alle som har stått på som gjorde utslag i at prosjektet er inne i NTP.

De tre tunellene som er der nå, har striplet linje uten gul midtstripe. Hellingen er på 12% og når man kommer ut av tunellene og fortsetter nedstigningen mot Stryn, så må man forsere ni u-svinger i ca. 30 km i timen for å komme trygt fram.

Tenk på all næring som er avhengig av transport til utsalg, store trailere med henger og disse arbeidsforholdene. Så smale tuneller at de må slå inn speilene og av og til slippe ut nok luft i dekka for å kunne komme seg fra A til B og heim igjen. Det har vært ulykker og nære på at liv har gått tapt ved flere anledninger.

Rv 15 Strynefjellstunell med arm til Geiranger åpner en helt ny verden for oss alle. Prosjektet oppgraderer arbeidsforholdene til næringsdrivende til dagens standard, er veldig viktig for liv og helse for veldig mange, har en helling på under 5%, har god klaring til tak, vegger og til møtende trafikk, har gul midtstripe og mer enn 70-sone.

Det er nok mange som kjenner på enorm lettelse og veldig takknemlighet for alle som har jobbet for å få akkurat dette prosjektet inn i NTP. Stor takk til alle sammen!

Jeg vil også spesielt takke alle som framsnakker prosjektet fremover, og sammen med meg ser for seg at vi kjører i kortesje ilag på åpningsdagen. Slik min far gjorde i alle årene han jobbet mot målet, å få kjenne på gleden av å kjøre gjennom tunellen til Unstad.

Anita Linda Pettersen Almskår,

takknemlig innbygger i Stryn