25,8 millioner i underskudd i januar er tallene Helse Møre og Romsdal legger frem.

Direktøren varsler tiltak og nok en gang er det omorganisering og innsparinger i klinikkene.

Overskridelsene er et resultat av opplæring av det omstridte dataverktøyet som helseplattformen tross alt er.

Jeg skal ikke begi meg inn på å kritisere helseplattformen da jeg ikke kjenner systemet, men ut fra det jeg har observert kan man lure på om det er snikinnføring av privat helsetjenester. Siden ventetiden på behandling øker på en slik måte at de som venter oppsøker private aktører for å få hjelp.

Derfor er det med en vond smak jeg leser at det skal effektiviseres ved klinikkene.

Skal vi øke ventetiden ytterligere?

Det er prisverdig at helseforetaket tar tak i dette så fort, men det er ufattelig at det nok en gang er klinikkene som skal effektiviseres.

Har Helseforetaket glemt at det er klinikkene som faktisk utfører behandlingene. Kan det være på tide at man tar kostnad sprekken i administrasjonen, eller det det for smertefullt å måtte gjøre slike tiltak i eget kontorlandskap?

Ta innsparingene og effektiviseringen der det monner i administrasjonen. La klinikkene få utføre jobben, med de midlene de trenger.

Finn Arne Follestad

nestleder Industri- og Næringspartiet