I samferdselsutvalet stod KrF i spissen for å få eit vedtak som skulle opne oppatt for ei ny vurdering av fylket sin medverknad til ny bru over Storelva i Innvik. Rett nok eit «upresist» og uferdig tillegg, men som vi saman med resten av fleirtalspartia, gjorde om til eit meir forpliktande vedtak i fylkesutvalet.

Det er ingen problem å vere samd i at brua på fylkesvegen i Innvik bør bytast ut av omsyn til framtidig beredskap og auken vi ser i styrtregn. KrF var derfor glad for at NVE peika på dette arbeidet og ville gå inn med tilskot. Gleda vart mindre når storleiken på tilskotet vart kjent, og at kravet var at fylket måtte bla opp resten, umiddelbart. Det er nemleg mange bruer i dårleg stand som står i kø for hjelp, og nokre av dei står i fare for å bli stengde.

At KrF og det politiske fleirtalet likevel opnar for å finne ei løysing, er fordi vi kjenner på same uroa som innbyggarane i Innvik: At brua på fylkesvegen skal ligge som ein propp neste gong elva veks fort opp, og at øydeleggingane i bygda skal bli store og stygge.

Så er KrF framleis tydeleg på at staten må sterkare inn med tilskot for å førebygge skader på infrastruktur som følgje av klimaendringane. Vestlandet har mykje av dette. Og i sommar har «Hans» råka austlandet med stor kraft. Då rykte vegdirektøren ut og snakka om at dei måtte bygge nye vegar. KrF krev at dei ser behovet i heile landet, og ikkje endå ein gong prioriterer områder geografisk nærast Oslo-makta.

Trude Brosvik, 1. kandidat, Vestland KrF

Kari Synnøve Muri, 1. kandidat. Stryn KrF