Forandring fryder mener noen, men ikke når det gjelder stedsnavn.

Stedsnavnet Guddal har eksistert i flere generasjoner, og min farfar P. M. Guddal skrev slektshistorie om Guddal.

I de første nedtegnelsene man kan finne som skal være skinnbrev ble Guddal skrevet som Gutdal, Gutdalir, Gutðalir og jeg har også hørt Gautdal, Gautðalir.

Betydningen av stedsnavnet har sin identitet fra to elver som møter hverandre, altså Sunndøla og Hjelledøla. En spekulerer i at Gut eller Gaut hadde sin opprinnelse også fra gudehov fra vikingtida. I Guddal skal det være funnet vikinggraver.

Identiteten er idag Guddal og slektene som fikk sitt utspring fra sju bruk i Guddal. Noen åpna muligheten for å skrive Gudal også.

Det finnes flere steder som heter Guddal i Norge og jeg regner med at de vil beholde stedsnavnene deres Guddal i Rosendal, i Sogn og nær Tonstad. Det finnes sikkert andre steder med Guddal.

Jeg er stolt over å ha mine aner fra Guddal. Det er kjekt å ane noe om liv og virke i gamle Guddal og navneopprinnelser. La fortida være nøkkelen til framtida, men ikke forkludre det folk føler for i dag. Ikke rør identiteten Guddal i Hjelledalen.

Arne Guddal,

Tvedestrand