Det er ikkje alltid eg er einig med statsforvaltaren men når eg lese på fjordingen i dag at «statsforvalteren er positiv til plassering av rein brannstasjon, men er usikker på eit større kombinert bygg i Skjolden» so kan eg ikkje sei meg anna enn fullstendig einig.

Eg har vanskeleg for å forstå at Stryn kommune skal plassere tekniske tenester, bygg og eigedom osv. i Skjolden. At vi har eit behov for eit slikt bygg der på nesten 5.000 kvm? Det er flatt og gå avstand i frå sentrum, det er gang - sykkelveg frå sentrum og det er kort avstand frå ungdomskulen også vurderer Stryn kommune å bygge eit garasjeanlegg for tenestebilar og brøyteskjær.

Innbyggartalet går ned for kvart år og Stryn kommune skal bruke sentrumsnære tomter på noko so meiningslaust som ein oppvarma snøplog garasje i tillegg til å stille spørsmål som «korleis skal vi få folk til å flytte til Stryn?»

Eg personleg har aldri møtt ein utflytta stryning med kriterier som at grasklippertraktoren og veghøvlane skal stå tørt og varmt i øyeblikkelig nærheit til sentrum før dei flyttar heim igjen til Stryn.

Som regel snakkar dei utflytta stryningane eg møter om tilgang til boligtomter, barnehageplasser og fritidstilbud.

Eg har ingen forutsetningar til å sei kor brannstasjonen skal plasseres, om det er nødvendig at den er plassert i skjolden mtp. utrykning etc. so kan ein heller bruke 600-700 kvm på brannstasjon og resterande 4.000 kvm på tilbud som kan være med på å gjere Stryn meir attraktivt som for eksempel padelbane, innendørs skatehall, trampolinepark, kontorhub og det vi måtte komme på. So trur eg det både hadde vert til nytte for dei som allereie bur i Stryn, men også dei som vurderer å flytte heim igjen. Kan til og med kanskje slenge på at det kan auke heilårs turismen og handelsnæringa til Stryn då ein får fleire aktivitetar til heile familien. Eg hadde vertfall reist til nabokommunane på trampolinepark med familien og avslutta med ein middag ute på ein restaurant før vi satte kursen tilbake til Stryn på en regnværs dag som fort kan forekomme på Vestlandet.

Digitaliseringa er med på å gjere det enklare for at folk kan jobbe kor som helst, ein må ikkje sitte på eit kontor i byane for å ha ein kontorjobb, ein kan bu i Stryn og jobbe i ei Oslo bedrift. Om plassen er attraktiv kan dei som enkelt kan bytte arbeidslokasjon flytte heim igjen og med fleire innbyggerar, til fleire butikkar treng vi, til flerie tømrarar treng vi, til fleire røyrleggarar treng vi, til fleire lærarar treng vi osv.

At det i det heiletatt blir satt ned ei arbeidsgruppe for å sjå på saken med dei kriteriane som er lagt til grunn er for meg eit under, ei so enkel arbeidsoppgåve som å konkludere med at dette ikkje bør gjennomførast.

No seier ikkje eg at dette vil gjere Stryn om til Vestlands nye hovudstad, men bygg ein snøplog garasje på ei so bra og sentrumsnær tomt, so er eg vertfall sikker på at det ikkje vil tilføre noko meir verdiskaping.

Jørund Dolen Nesje

heimflytta stryning med sambuar, ei dotter på 3 år og snart ei til