I disse dager males der rosenrødt rundt om om besøksbidrag og hvor bra dette skal bli, men blir det det? Eller blir det bare en ekstra skatt på tjenester som kommunen egentlig skal utføre etter dagens regler til å bli flyttet over til å bli betalt av besøksbidraget?

I over 20 år har jeg etterlyst kommunale tjenester som toalett og søppelkasser langs Gamle Strynefjellsvei, og jeg har overhode ingen tro på at der vil komme noen av delene etter at denne skatten er innført. Stryn er et U-land i kommunale tjenester i utkantene, og de ansatte i kommunen vender det døve øret til når de blir forelagt det. På Videseter har vi valgt å stenge all tilkomst for besøkende som ikke bor på hotellet rett og slett fordi det koster penger å holde området og toalett, samt rensing av kloakk. Vi har gjentatte ganger tilbydd både kommune og vegvesen at vi kan bygge toalett eksternt, holde dem rene og pene og betale rensing av kloakken. Vegvesenet sier nei og vil ikke betale, men har likevel bygget sin egen parkeringsplass uten toalett eller basskasse, og kommunen nekter oss å bygge.

Hotellgjestene og cruise er de regjeringen ønsker å få dette på, men de betaler jo for bruk av toalettet på hotellet. Hva med gjennomgangstrafikk, bobil, camping etc? Det må jo være likt.

Et besøksbidrag vil ramme alle tilreisende som kommer til kommunen, og alle beboende i Stryn kommune når de er på tur. En tur til Eid, da skal det betales besøksgebyr. Gebyret må være likt for alle, noe som er fattet i EU for lengst. Blir dette gebyret virkelig noe annet enn en ny skatt hvor kommunen kan flytte over de kommunale tjenester de er pålagt å holde i utgangspunktet? Er vi tjent med at man skal betale når man er på tur? Hva med Norges lover som sier at enhver skal kunne reise fritt i landet?

Per Garen