Når nye drivarar tek over, er det viktig at dei blir møtt på ein skikkeleg måte