Årets oppgjer er eit av dei vanskelegaste på svært lang tid