Bonden må ha betre økonomiske vilkår, skal vi behalde norsk matproduksjon