Menn må forstå at kvinner ikkje er objekt, men har dei same følelsane og rettane til å bestemme over eigen kropp