Ingen er tente med at alle diskusjonar rundt Tonningskamben endar i strid