Start med å skilte full stopp, bygg deretter om krysset

foto