Fortetta hyttefelt i staden for nye. Er det berre fornuftig?