Det avisa meiner, skriv vi på leiarplass, ingen andre stader i avisa