Elektronisk skredvarsling er flott i første omgang. Men ikkje i staden for tunnel

foto