Ei anna utfordring er kva som skjer med naturen vår dersom vi ikkje lenger har husdyr på beite