Det er ingen grunn til å tru på realismen verken for bru Lote-Anda eller bru over Voldsfjorden