Den skepsisen mange gav uttrykk for kjem no til syne i form av auka narkotikabruk