Smalare vegar: Det finst nok døme på at vegar er bygde med for kort tidshorisont når det gjeld forventa trafikkutvikling

foto