Som tilsett i kommunen er ein folket og bedriftene sine tenarar, ikkje «folket sine herrar»