Lesarinnlegg:

E39 Byrkjelo-Grodås: Kryssløysingar Svarstad

Kryss: Muleg løysing for kryss på Svarstad (illustrasjon).  Foto: Illustrasjon

I staden for å starte med konklusjonen, burde ein forvente eit minimum av analyse som grunnlag for planlegginga

Nyhende

Statens vegvesen si utgreiing datert 23.5.2018 er offentleg kjent. I referat frå kommunestyremøte 19.9.18 verkar utgreiinga ukjend for representantane.