Bonde- og småbrukarlaget og Tenden Miljø AS samarbeider om innsamling:

No kan du levere gammalt landbruksmetall

Stryn Bonde- og Småbrukarlag og Tenden Miljø AS har sett i gang innsamling av metall- avfall frå landbruket. Innsamlinga startar denne veka, og bonde- og småbrukarlaget understrekar at innsamlinga er open for alle, ikkje berre medlemmer.

Landbruksmetall: Stryn Bonde- og Småbrukarlag samarbeider med Tenden Miljø om innsamling av landbruksmetall, fortel styremedlem i bonde- og småbrukarlaget, Margaret Skåre.  Foto: Gunnhild Sindre

Hjul frå bil, traktor, sykkel eller reiskapar skal vere utan dekk. Og gamle motorar må vere tømde for diesel og olje før dei eventuelt blir lagt i container.

Margaret Skåre Stryn Bonde- og Småbrukarlag
Nyhende

Det kan fort samle seg opp mykje gamalt metall i ulike former og variantar på ein gard.