Vårlege lesarbilde

Nyhende

Flotte lesarbilde strøymer inn til Fjordingen frå heile indre Nordfjord.

Er det fleire som har bilde dei vil dele med oss, anten vårmotiv eller noko heilt anna, så set vi pris på det!

Send bildet på SMS 40 40 21 40 eller til e-postadressa: redaksjon@fjordingen.no.

Hugs namnet og adressa til fotografen, og kvar bildet er teke.

Det vankar Flax-lodd i posten til nokre av bidraga!