80.000 kr til møblering av Per Bolstad plass

Idear til møblering: Dette er ei skisse over korleis Thea Nesdal har sett føre seg at Per Bolstad plass kan møblerast.  Foto: Aaland Arkitektkontor

Nyhende

Opprustinga av Per Bolstad plass nærmar seg ferdig. No står det att å møblere plassen. I tillegg til kostnaden ved sjølve møbleringa er det i følgje kommunen tenkt å kjøpe inn ekstern kompetanse til å vurdere omfang, type, design og form.