– Viktig for realiseringa av prosjektet

– Vi synest det var heilt fantastisk å få tilslag på søknaden vår, så tusen takk til Sparebankstiftinga som har tru på prosjektet vårt, seier ein glad styreleiar Knut-Henning Hjellbakk i Stiftinga Heradsheim.

Teikning av den planlagde kulturscena utanfor Heradsheim ved Per Bolstad plass i Stryn sentrum. Prosjektet er forseinka, og vil ikkje vere klart til nyopninga av plassen i mai.  Foto: Skisse: Aaland arkitektkontor

Nyhende

200.000 kroner i gåvemidlar frå Sparebanken Sogn og Fjordane betyr mykje for at kulturscena blir realisert.