Frå vår til vinter

Nyhende

Medan sommartemperaturane prega april, har mai starta med kalde og vinterlege dagar. Desse kontrastane viser godt i dei to lesarbilda vi har fått frå Stine Rake og Solbjørg Nesdal.

Fjordingen takkar for flotte bidrag, og tar gjerne imot fleire bilde frår lesarane.

Send fleire bilde på SMS 40 40 21 40 eller til e-postadressa: redaksjon@fjordingen.no.

Hugs namnet og adressa til fotografen, og kvar bildet er teke.

Det vankar Flax-lodd i posten til nokre av bidraga!