Reiselivsnæringa på Vestlandet:

- Står framfor tre vegar inn i framtida

Naturen viktig: Natur- og kulturopplevingar blir skildra som viktige reiselivsprodukt i scenarioa til Menon Economics. Her frå Via Ferrata Loen.   Foto: Karoline Riise Kristiansen / NPK

Nyhende

Ein rapport foreslår tre moglege framtider for reiselivsnæringa på Vestlandet. Kva veg næringa vel, vil påverke reiselivet i regionen i åra som kjem.