Stryn kommune:

Skal ikkje krevje regress på framtidige tomter

Kommunestyret gjekk imot vedtak frå både teknisk utval og formannskapet om tomter på Nymarka

Jan Træen (Ap)  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Teknisk utval vedtok tidlegare at kommunen skal krevje regress for verdiauke av tomter ved framtidig utbygging av Nymarka på Storesunde, men i kommunestyret sa rådmannen at regress ville bli vanskeleg å handheve.