Smia utvikling:

– Nyttig dør til dør-aksjon

Smia Utvikling orienterte kommunestyret om funna etter dør til døraksjonen som gjekk føre seg i bygda i mai.

Smia utvikling: Avdelingsleiar av Smia Utvikling, Oda Skoglund, orienterte kommunestyret litt om funna etter dør til dør-aksjonen. Ho vil ha eit folkemøte i haust der ein går i gjennom funna med innbyggjarane.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Under dør-til-dør aksjonen i Hornindal 6 – 8. mai vart innbyggarane spurde om idear til næringsutvikling i kommunen.