Skarsmyra:

Vinsrygg Maskin får kjøpe mest areal

I det tredje forsøket kom det til vedtak i saka om sal av næringsareal på Skarsmyra. Men det var ikkje heilt beinkløyvd denne gongen heller.

Vedtok arealfordeling: Formannskapet vedtok tilrådinga frå rådmann Rune Hovde, der Vinsrygg Maskin får kjøpe ca 17 dekar næringsareal på Skarsmyra, og Kveen AS ca 10. 

Nyhende

To gongar har saka blitt sendt tilbake til administrasjonen med bestilling om meir utgreiing. I vedtaket 8. mai vart det også bestemt at dei to interessentane, Vinsrygg Maskin AS og Kveen AS skulle kallast inn til dialogmøte. Vinsrygg Maskin har søkt om å kjøpe heile det ledige arealet på ca 25 dekar, medan Kveen har søkt om å kjøpe 16 dekar.