Nye Volda:

Lenger reiseveg kan gje 25.000,- meir i årsløn

Som følge av kommunesamanslåinga mellom Volda og Hornindal

Nye Volda: Den nye kommunen vil gi ein tidsavgrensa kompensasjon for dei som må skifte arbeidsstad som følge av kommunesamanslåinga.  

Nyhende

Ein konsekvens av kommunesamanslåinga er at ein del tilsette må byte arbeidsstad. Fellesnemnda for nye Volda skal no avgjere kva slags kompensasjon som skal gjelde for desse.