Nedstryn vald får ikkje godkjent bestandsplan for hjort

Usemje mellom hjortevald

Stryn formannskap godkjende i førre møte samtlege bestandsplanar for hjortevald i kommunen, med unntak av eitt. Årsaka er at Nedstryn vald ikkje vil innlemme Bø i planen.

Ingen veit kvart Hjorten hoppar: Planbasert hjorteforvaltning er sett som mål i Stryn kommune. Men det krev at alle hjortevald også tilhøyrer eit bestandsplanområde.  

Nyhende

Valdet Bø grensar til storvaldet Nedstryn og har søkt om å inngå i felles bestandsplanområde med dei. Dette vert avslått av Nedstryn vald.