Nei, det var ikkje 0 mm nedbør i Stryn!

Forseinka: Verstsjonen fungerer, men det er forseinking i dataflyten.  

Nyhende

Ein observant lesar har gjort Fjordingen merksam på at då det søndag var registrert opp i 50 mm nedbør fleire stader i indre Nordfjord, viste registreringa for målaren Stryn - Kroken 0 mm.