Susanne Maria Hove Sollid tilsett som ny kreftkoordinator i Nordfjord

Når kreftsjukdom råkar følgjer det ofte med mange og samansette problem, både for den sjuke og dei pårørande. Mange kan få praktiske og økonomiske problem, medan andre slit med både fysiske og psykiske plager etter sjukdom og behandling.

Koordinator: Susanne Maria Hove Sollid er tilsett som kreftkoordinator i Nordfjord.   Foto: Berit Melheim

Nyhende

Fjordingen møtte den nytilsette kreftkoordinatoren i Nordfjord for å høyre kva oppgåver ho har og korleis ein kan nå ho.