Amatørmessig av Volda Ap, seier Thore Heggen (H):

Spelet om ordføraren

Kva skjedde eigentleg då ordførarspørsmålet i nye Volda vart avgjort?

Frå valvaka i Volda: F.v. Per Maurset (Ap), Thore Heggen (H), ordførar Jørgen Amdam, Svein Arnesen ( Ap), Ingrid Opedal (SV), Sverre Leivdal (Ap).  Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

Nyhende

(Møre-Nytt): Torsdag vert Sølvi Dimmen (Sp) etter alt å dømme valt til ordførar i nye Volda. Sverre Leivdal (Ap) blir varaordførar i 40 prosent stilling.