Stabilt høg trafikk til og frå Hovden

Ørsta Volda lufthamn: Flyplassen opna i 1971. Første heile driftsår var trafikktalet 8.835. No ligg det på ca 107.000 pr år.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Trafikktala for Hovden har stabilisert seg rundt 107.000 passasjerar pr år.