ICDP-foreldregrupper i Stryn:

- Målet er å styrke oppveksten til barn

Nykursa tilsette i Stryn kommune vil komande halvår og til hausten tilby fleire ICDP- foreldregrupper. Målet med desse kursa er tryggare foreldre og betre relasjon til borna.

Siste opplæringsdag: Frå venstre: Tine Rosenvinge,(helsestasjonen), Jorge Hidalgo (flyktningtenesta) og Chiku Ali (RVTS Vest: (Regionalt ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging). Her i kulturhuset framføre nokre av deltakarane frå Stryn kommune som har delteke på samlingar for å lære foreldregrupper om ICDP (International Child Development Programme). 

Nyhende

International Child Development Programme (ICDP) er eit enkelt, helsefremmande og førebyggande program, der målet er å styrke omsorg og oppvekst for barn og unge.