Fv 60 Tomasgard/ Røyrhus bru

Denne vegen er på prioriteringslista

Men Voldatunnelen har høgast prioritet inn mot NTP.

Fv 60: Tomasgard/Røyrhus Bru Vegen er på Volda kommune si prioriteringsliste, men ikkje øvst  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Fylkeskommunen har bedt kommunane om sine prioriteringar til Nasjonal Transportplan før forslaget skal ut på høyring.