Eige beredskaps-legekontor for korona i Stryn kulturhus

Stryn kommune har eige beredskaps-legekontor for koronasmitte i og ved Stryn kulturhus. Her jobbar det sju personar med legetilbod og beredskapstelefon.

I kulturhuset: Ved smitteberedskaps-legekontoret i kulturhuset jobbar to legar (ein på fulltid og ein ved behov), fire sjukepleiarar og ein helsesekretær. Cornelius Rakvåg, til dagleg fastlege i Stryn, jobbar no på «koronakontoret» på fulltid. 

To legar- ein på fulltid og ein ved behov, fire sjukepleiarar og ein helsesekretær jobbar ved beredskaps- legekontoret

Nyhende

Legetenesta i Stryn har gjennomgått ei midlertidig omorganisering for å kunne ivareta smittevernet på ein best mogeleg måte i høve koronapandemien.

– I praksis er det slik at alle pasientar som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kjem hit til beredskaps-legekontoret ved Stryn kulturhus, seier Cornelius Rakvåg. Til dagleg fastlege i Stryn, no er han på «koronakontoret» på fulltid.

Beredskapstelefon: Beredskapstelefonen er betjent på vekedagar, og her vert det gjeve råd, svart på spørsmål og evt. vist vidare til lege.  Foto: Beredskapskontoret

Om du er forkjøla skal du hit!

Rakvåg forklarer at ettersom ein ikkje veit kven som faktisk kan ha koronasmitte og kven som berre har ei vanleg forkjøling, vert alle med luftvegssymptom tekne til beredskaps-legekontoret.

– På denne måten reduserer vi risikoen for at legane og pasientane som er ved det vanlege legekontoret vert smitta, seier Rakvåg.

– Så om du til dømes har fått eit kutt i fingeren eller treng legehjelp og er forkjøla frå før, så skal du framleis hit til beredskapskontoret!

Rosar kommuneleiinga

Legen rosar leiinga i Stryn kommune, som var raskt ute med å omorganisere då pandemien var eit faktum.

– Det har vore ulik praksis rundt om, og det er ikkje alle kommunar som har fått til ei slik organisering som her. Så vi må berømme kommuneleiinga for å ha vore så handlekraftig og fått til dette på rekordtid, seier Rakvåg.

– Ting skjedde i lynfart, og det måtte handlast raskt!

Fulltid: Kommunelege Cornelius Rakvåg jobbar no fulltid som lege for beredskapslegekontoret i Stryn kulturhus.  Foto: Gunnhild Sindre

Strengt fokus på smittevern

Ved sentralen i Stryn kulturhus er det eigen beredskapstelefon for koronasmitte.

– Råda frå myndigheitene endrar seg heile tida, og det kan vere vanskeleg at alle skal halde seg oppdaterte på alt. I staden vart det delegert til nokre personar å arbeide med dette, seier Rakvåg.

To legar, ein på fulltid og ein ved behov, fire sjukepleiarar og ein helsesekretær jobbar ved beredskaps-legekontoret.

Dei som betjener telefonen gjev råd, svarar på spørsmål og sender pasientane vidare til lege ved behov.

Drive in og telt

Ute kan publikum sjå delar av verksemda ved det nye, improviserte legekontoret.

I eit gult telt ved hjørnet av kulturhuset mot Tonning skule

vert alle pasientar med luftvegssymptom tekne imot.

Luftvegssymptom: I det gule teltet ved kulturhuset vert pasientar med luftvegssymptom tekne imot, fortel lege Cornelius Rakvåg.  Foto: Gunnhild Sindre

Ved inngangspartiet mot aust står det også eit blått telt.

Her er det drive in-testing, fortel Cornelius Rakvåg.

I tilfelle der det skal takast prøve av ein person, men vedkomande elles ikkje treng undersøking, køyrer vedkomande berre gjennom teltet og blir testa medan personen sit i eigen bil.

Drive in: Drive in-opplegg for prøvetaking for tilfelle der pasienten ikkje treng undersøking.  Foto: Gunnhild Sindre

Ikkje vere redd for å gå til lege

Cornelius Rakvåg understrekar at publikum ikkje skal vere redde for å gå til lege, sjølv om koronapandemien har råka distriktet.

– Om du har behov for legehjelp er det berre å ta kontakt med helsesenteret som tidlegare. Det er viktig å hugse at vi har alminnelege helseproblem no også, sjølv om pandemien er her, seier Rakvåg.

– Men det er alltid lurt å ringe først!