Fond til forskottering av spelemidlar til nærmiljøanlegg

Stryn kommune set av ein million kroner til forskottering av spelemidlar til nærmiljøanlegg.

Nærmiljøanlegg: Klatreparken i Olden er eit døme på nærmiljøanlegg som ventar på utbetaling av spelemidlar. 

Nyhende

Fondet skal gjere det enklare for lag og organisasjonar å realisere prosjekt i påvente av utbetaling av dei statlege spele- midlane.