Uavklart på Skarsmyra

Det er over eitt år sidan Stryn kommune starta å forhandle om kjøp av areal på Skarsmyra. Enno er ein ikkje komen til semje.

Skarsmyra: Omlag her vil tomtegrensa gå mellom dei to eigedomane. Det skal også byggjast ein veg, og dette er mellom fleire ting det no blir forhandla om. Det er no gått eitt år sidan kommunen starta prosessen med sal av næringsareal på Skarsmyra i Stryn Miljøpark. 

Nyhende

Det var Inge Arne Bøe (H) som i sist kommunestyremøte bad om ei oppdatering på saletet av næringsareal på Skarsmyra.