Dybevoll:

Vegkonflikt i hyttefelt

Ved hyttefeltet på Dybevoll har ein veg blitt gjenstand for konflikt blant hytteeigarane i området.

Konflikt Denne vegen med pukkstein har blitt gjenstand for konflikt i hyttefeltet på Dybevoll i Nord-Markane. Torsdag hadde teknisk utval synfaring i området. Å byggje denne vegen vart avslått av teknisk utval så seint som i mars  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Teknisk utval gav tidleg i mars avslag på ein søknad om bygging av veg til fritidseigedomane gnr. 52, bnr. 11 og 29 i Dybevoll hyttefelt i Nord-Markane.